USLOVI KORIŠĆENJA DNP 

Ovi Uslovi korišćenja (Uslovi korišćenja) regulišu pristup ili korišćenje CAR:GO usluga i aplikacije (CAR:GO Aplikacija) koji pripadaju privrednom društvu DNP DNP GO TECHNOLOGIES DOO Beograd-Stari Grad, sa registrovanim sedištem na adresi Vuka Karadžića 9, registrovanom kod Agencije za privredne registre Republike Srbije, pod matičnim brojem 21448613 i poreskim identifikacionim brojem 111246989, koga zastupa Ivan Levi, direktor, ili njegovim povezanim društvima i filijalama (DNP DNP GO TECHNOLOGIES ili MI), o čemu se možete detaljnije informisati na našem vebsajtu http://appcargo.com. CAR:GO usluge pružamo u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Zakonom o oglašavanju i drugim relevantnim propisima važećim u Republici Srbiji (Zakoni). Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja pre registracije ili korišćenja CAR:GO Aplikacije. DNP DNP GO TECHNOLOGIES Vam omogućava da koristite CAR:GO Aplikaciju isključivo poštujući sve što je u ovim Uslovima korišćenja propisano i što Vama kao korisniku usluga (Korisnik usluga) pruža određena prava, ali Vas i obavezuje kako biste se: (i) povezali sa fizičkim licima koja Vam neposredno mogu pružiti uslugu inovativne pomoći na putu (Pružaoci usluga) koje ste preko CAR:GO Aplikacije zahtevali (CAR:GO Usluga); (ii) i/ili kako biste naručili hranu iz omiljenih restorana, odnosno nabavku neophodnih proizvoda (CAR:GO Butler). CAR:GO Usluga i CAR:GO Butler će se u nastavku teksta zajedno označavati kao Usluge. DNP DNP GO TECHNOLOGIES preko CAR:GO Aplikacije omogućava Korisnicima usluga (i) da se povežu sa Pružaocima usluga, odnosno restoranima, snabdevačima i (ii) da preko funkcija CAR:GO Aplikacije imaju sve neophodne informacije u vezi sa njenim korišćenjem. Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju ugovor po pristupu između nas koji stojimo iza CAR:GO Aplikacije, sa jedne strane i Vas kao Korisnika naših Usluga i CAR:GO Aplikacije, sa druge strane. Ukoliko se iz bilo kog razloga niste saglasili sa ovim Uslovima korišćenja nećete biti u mogućnosti da koristite CAR:GO Aplikaciju, odnosno Usluge. Ovi Uslovi korišćenja nisu namenjeni niti se mogu tumačiti kao Uslovi korišćenja relevantni za pružanje bilo kojih drugih usluga koje nisu eksplicitno navedene u tekstu. CAR:GO Aplikacija i Usluge dostupne su i namenjene isključivo Vama kao Korisniku usluga, stoga nisu namenjene za korišćenje ili u korist bilo koje treće strane. Ovi Uslovi korišćenja se odnose na Vaše korišćenje CAR:GO Usluge i CAR:GO Butler, osim u slučaju kada je drugačije posebno naznačeno ili izdvojeno. Vaše korišćenje usluge CAR:GO Butler ima određene specifičnosti, koje smo predvideli kroz CAR:GO Butler Aneks. Datum poslednje izmene teksta Uslova korišćenja korišćenja usluga: 28.04.2022. godine.

Vašim pristupom i korišćenjem Usluga izjavljujete da ste pročitali, razumeli i da prihvatate navedene Uslove, čime se uspostavlja ugovorni odnos između Vas i DNP DNP GO TECHNOLOGIES i prestaju da važe bilo kakvi prethodni ugovori, sporazumi ili aranžmani bilo koje vrste između dve strane. DNP DNP GO TECHNOLOGIES zadržava pravo da Uslove jednostrano promeni, obustavi pružanje Usluga ili bilo kojeg njihovog dela, u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga, a u skladu sa postupkom koji je opisan u ovim Uslovima. Vaš dalji pristup i korišćenje Usluga predstavlja Vaš pristanak izmena i dopuna Uslova.

CarGo zadržava pravo da Uslove jednostrano promeni, obustavi pružanje Usluga ili bilo kojeg njihovog dela, u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga, a u skladu sa postupkom koji je opisan u ovim Uslovima. Vaš dalji pristup i korišćenje Usluga predstavlja Vaš pristanak izmena i dopuna Uslova.

1. USLUGE

Pristup CAR:GO Aplikaciji

Pristup CAR:GO Aplikaciji je dozvoljen samo za ličnu upotrebu. Da biste mogli da koristite CAR:GO Aplikaciju morate imati 18 ili više godina. Registracija i pristup CAR:GO Aplikaciji su besplatni. Potrebno je da kreirate korisnički nalog i da navedete podatke o plaćanju da biste pristupili korišćenju CAR:GO Aplikacije. Mi ćemo uložiti razumne napore kako bismo osigurali da su Usluge i CAR:GO Aplikacija dostupne dvadeset i četiri sata dnevno, sedam dana u nedelji. Međutim, mogući su prekidi u funkcionisanju CAR:GO Aplikacije zbog održavanja, nadogradnje i hitnih popravki ili zbog kvara telekomunikacionih veza i opreme. DNP DNP GO TECHNOLOGIES će sa svoje strane, tamo gde je to pod našom razumnom kontrolom, preduzeti neophodne korake kako bi se to sprečilo. Ipak, ne garantujemo dostupnost, neprekidno korišćenje ili korišćenje CAR:GO Aplikacije bez bilo kakvih grešaka i ne možemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu, gubitak, potraživanje, troškove ili izdatke, koji su posledica zakazanih ili neplaniranih prekida rada, nedostupnosti ili sporosti Usluga ili CAR:GO Aplikacije. Zadržavamo pravo na ograničenje upotrebe Usluga ili CAR:GO Aplikacije prema vlastitom nahođenju u bilo koje vreme sa ili bez prethodne najave. Mi Vama Usluge stavljamo na raspolaganje putem CAR:GO Aplikacije. Sa druge strane, Vi ste odgovorni za nabavku i održavanje bilo koje opreme ili pomoćnih usluga potrebnih za povezivanje i upotrebu Usluga i CAR:GO Aplikacije. Takođe, Vi ste odgovorni i za obezbeđivanje kompatibilnosti ove opreme ili dodatnih usluga sa Uslugama koje pružamo.

Obim Usluga

DNP DNP GO TECHNOLOGIES preko CAR:GO Aplikacije omogućava Korisnicima usluga da koriste Usluge. Naše Usluge predstavljaju savremenu tehnološku platformu – skup softvera, koji omogućava Korisnicima usluga (i) da se povežu sa Pružaocima usluga, odnosno restoranima, snabdevačima i (ii) da preko funkcija CAR:GO Aplikacije imaju sve neophodne informacije u vezi sa njenim korišćenjem. DNP DNP GO TECHNOLOGIES (i) nije privredni subjekat registrovan za obavljanje prevoza lica i stvari i ne obavlja, niti se bavi prevozom Korisnika usluga; (ii); nije, niti se u bilo kom slučaju predstavlja kao Pružalac usluga; (iii) ne dostavlja hranu, odnosno proizvode Korisnicima usluga. Korisnici usluga mogu da budu isključivo i jedino članovi udruženja građana CAR:GO (Udruženje CAR:GO). Osim ako nije drugačije ugovoreno, podrazumeva se da su Usluge dostupne isključivo članovima Udruženja CAR:GO i nisu javnog karaktera.

Car:go Butler

CAR:GO Aplikacija pruža Korisnicima usluge opciju CAR:GO Butler, koja ima za cilj da Vam olakša naručivanje iz Vaših omiljenih restorana, odnosno nabavku neophodnih proizvoda. Opcija CAR:GO Butler u okviru CAR:GO Aplikacije omogućava da preko nje poručite željenu hranu, odnosno proizvode iz naših partnerskih restorana, marketa robe široke potrošnje i drugih specijalizovanih prodavnica (Trgovci). Na Vaš zahtev, a nakon potvrđivanja Vaše porudžbine, željena hrana, odnosno proizvodi biće Vam dostavljeni na navedenu adresu direktno od strane trgovca ili od strane Pružalaca usluga. CAR:GO Butler predstavlja integralni deo CAR:GO Aplikacije, tako da Vas ohrabrujemo da je koristite podjednako kao i naše druge Usluge. Za detaljnije informacije u vezi sa CAR:GO Butler molimo Vas pogledajte CAR:GO Butler Aneks.

2. REGISTRACIJA

Kao preduslov da se registrujete na CAR:GO Aplikaciji, neophodno je da ste postali član Udruženja CAR:GO. CAR:GO Usluge i korišćenje Aplikacije CAR:GO je omogućeno isključivo članovima Udruženja. Kako biste bili u mogućnosti da koristite Usluge koje pružamo, najpre je potrebno da se registrujete i napravite sopstveni korisnički nalog, nakon što besplatno sa Google Play prodavnice ili App Store platforme preuzmete CAR:GO Aplikaciju za svoj telefon, tablet ili računar. Preduslov registracije je da ste član Udruženja CAR:GO i da imate najmanje 16 godina, odnosno da imate punu poslovnu sposobnost prema propisima Republike Srbije. Kako bi Vam bila omogućena registracija na CAR:GO Aplikaciji, a zatim i kako biste mogli da je koristite neophodno je da imate uređaj na kojem je omogućen pristup internetu. Prilikom korišćenja Usluga može Vam biti naplaćena usluga prenosa podataka prema cenovniku Vašeg mobilnog operatera. Prilikom registracije zadržavamo pravo da u ovu svrhu prikupljamo određene lične podatke kao i informacije o validnom načinu plaćanja Usluga. Briga o Vašim ličnim podacima je ključna za naše poslovanje, a o zaštiti Vaših ličnih podataka pogledajte naše Obaveštenje o privatnosti. Vaša obaveza je da vodite računa o tome da za vreme korišćenja korisničkog naloga Vaši registrovani podaci budu tačni, aktuelni i potpuni. Vi ste jedini odgovorni za sve lične podatke koje nam dostavite u toku procesa registracije, dok mi delujemo samo kao posrednik u primanju podataka u cilju Vašeg povezivanja sa Pružaocima usluga, odnosno Trgovcima. Nakon što ste napravili korisnički nalog potrebno je da verifikujete svoju imejl adresu praćenjem linka koji Vam je na istu imejl adresu stigao, nakon čega će Vaš korisnički nalog biti aktiviran. Nakon ovog koraka neophodno je da potvrdite i svoj broj mobilnog telefona tako što ćete u CAR:GO Aplikaciju da unesete verifikacioni kod koji je stigao na Vaš broj. Uporedo sa registrovanjem na CAR:GO Aplikaciju, postajete član Udruženja CAR:GO prihvatanjem pristupnice pritiskom na dugme prihvatam, uz prihvatanje ovih Uslova korišćenja. Članarina za Udruženje CAR:GO je besplatna, na Vašu imejl adresu stići će Vaša članska karta sa upisanim članskim brojem, a Vi sada možete da otpočnete sa korišćenjem CAR:GO Aplikacije. Prilikom prijave za korišćenje CAR:GO Aplikacije morate da dostavite tražene informacije kako biste mogli uspešno da završite proces registracije. Korisnički nalozi napravljeni od strane ,,botova’’ ili automatizovani pokušaji prijavljivanja od strane „botova“ ili drugih automatizovanih metoda nisu dozvoljeni. Odgovorni ste za održavanje bezbednosti svog korisničkog naloga i lozinke. Mi ne možemo i nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu proizašlu iz Vašeg nepoštovanja ove sigurnosne obaveze. Odgovorni ste za bilo koju vrstu sadržaja koji je postavljen preko Vašeg korisničkog naloga. Svako lažno, prevarno ili neovlašćeno korišćenje CAR:GO Aplikacije, odnosno korisničkog naloga može biti razlog da Vam ukinemo pravo na pristup ili korišćenje CAR:GO Aplikacije, odnosno korisničkog naloga. Ne smete da koristite CAR:GO Aplikaciju u bilo koje ilegalne ili neovlašćene svrhe. Ne smete, tokom korišćenja CAR:GO Aplikacije, kršiti bilo koje zakone kojima podležete kao Korisnik usluga. Ne smete modifikovati, prilagođavati ili hakovati CAR:GO Aplikaciju, odnosno korisnički nalog ili modifikovati neku drugu aplikaciju tako da lažno nagoveštavate njenu povezanost sa CAR:GO Aplikacijom. Ne smete niti možete na bilo koji način biti ovlašćeni da preprodajete korišćenje CAR:GO Aplikacije, odnosno naših Usluga bilo kojoj trećoj strani predstavljajući to kao Vaše privatno vlasništvo ili uz dodatak nadoknade. Ukoliko pojedini aspekti Usluga ne budu dostupni usled registrovanih netačnih podataka, Mi za to ne možemo biti odgovorni. Takođe, slažete se da ćete čuvati tajnost svojih korisničkih kredencijala, odnosno da nikome nećete otkrivati svoje korisničko ime i lozinku za pristup sistemu. Ne možete ovlastiti treća lica da koriste Vaš korisnički nalog, niti ga možete na bilo koji drugi način preneti na treće lice. U nekim slučajevima će od Vas biti zatraženo da dostavite dokaz o identitetu kako bi Vam bila pružena Usluga, a nepostupanje po tom zahtevu može imati za posledicu uskraćivanje Usluge. Ukoliko sumnjate da je došlo do korišćenja ili pristupa Vašem korisničkom nalogu od strane trećeg lica, odmah nas o tome obavestite. Vi ste jedini i isključivo odgovorni u slučaju da dođe do kršenja odredaba ovih Uslova korišćenja proizašlih kao posledica pristupa ili korišćenja Vašeg korisničkog naloga, sa ili bez Vašeg znanja. Ukoliko postoje razlozi da verujemo da informacije koje ste pružili kako biste se registrovali i koristili naše Usluge krše ili je verovatno da će prekršiti bilo koju od odredaba u ovim Uslovima korišćenja, preduzećemo odgovarajuće radnje, uključujući, ali se ne ograničavajući na to da odbijemo dalje pružanje Usluga i/ili pristup i korišćenje CAR:GO Aplikacije.

3. Korišćenje CAR:GO Aplikacije nakon registracije

Da biste, nakon što ste spostali član Udruženja CAR:GO i registrovali se, bili u mogućnosti da se povežete sa Pružaocima usluga, odnosno Trgovcima preko CAR:GO Aplikacije, neophodno je da pre slanja zahteva za željenu uslugu (Zahtev) unesete podatke sa svoje platne kartice i odaberete željenu opciju plaćanja. Način plaćanja i kartica ostaju memorisani na CAR:GO Aplikaciji sve dok imate korisnički nalog. U svakom trenutku možete da dodate novu karticu i/ili uklonite postojeću. Nakon odabira željene opcije plaćanja postavite svoju početnu lokaciju, odnosno tačnu adresu na kojoj se nalazite i odakle želite da započnete sa korišćenjem Usluga (Početna lokacija). Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica oko svoje lokacije, možete koristeći odgovarajuću opciju – pozvati Pružaoca usluga. Specifičnosti CAR:GO Usluge Neposredno pre nego što odaberete destinaciju na kojoj će se završiti Vaše korišćenje CAR:GO Usluge na raspolaganju Vam je i opcija odabira vrste usluge – MINI, ECO (Economy & Ecology klasa), BIZ ili usluga prilagođena osobama sa invaliditetom. Budući da nam je bezbednost Vas i Vaših najmlađih prioritet, ukoliko Vam je neophodna usluga koja podrazumeva i korišćenje sedišta za decu potrebno je da se odlučite za ECO opciju usluge. Takođe, kao kompanija koja ima pet-friendly politiku rada omogućili smo Vam da CAR:GO Uslugu možete koristiti i zajedno sa njima ukoliko se odlučite za MINI vrstu usluge. Nakon unošenja Vaše lokacije i krajnje tačke na kojoj želite da se završi Vaše korišćenje Usluga (Krajnja destinacija), na osnovu pruženih informacija biće Vam pružena okvirna procena Naknade za korišćenje CAR:GO Aplikacije. Nakon toga, ukoliko želite da nastavite sa svojim Zahtevom za pružanje CAR:GO Usluga, potrebno je da odaberete opciju za potvrđivanje svog Zahteva. Nakon potvrđivanja Vašeg Zahteva bićete povezani sa Vama najbližim Pružaocem usluga, čime će Vaš Zahtev biti realizovan, a Vi ćete moći putem CAR:GO Aplikacije da pratite dolazak Pružaoca usluga do Vaše lokacije, uz obaveštenje o tome koliko je vremena potrebno da Pružalac usluga stigne. Odabir opcije za potvrđivanje istovremeno znači da zaključujete ugovor o pružanju Usluga sa Pružaocem usluga, o čemu će Vam biti dostavljeni tačni detalji putem CAR:GO Aplikacije. Ugovor o pružanju Usluga zaključujete bez svake sumnje direktno sa Pružaocem usluga, a ne sa DNP DNP GO TECHNOLOGIES-om. Priznajete i slažete se da DNP DNP GO TECHNOLOGIES nije i ne može biti strana u zaključenom ugovoru. Budući da prilikom korišćenja aplikacije softver prati GPS geolokaciju Vašeg mobilnog uređaja i prikuplja podatke o Vašoj trenutnoj lokaciji, potvrđujete da ste se prihvatanjem ovih Uslova korišćenja saglasili sa time da Vaš uređaj mora da dostavi podatke o Vašoj geolokaciji kako bi Vam bilo omogućeno pružanje CAR:GO Usluge, koji će biti dostupni u CAR:GO Aplikaciji i vidljivi Pružaocima usluga nakon što se ulogujete u svoj korisnički nalog. Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja saglasni ste da se ovi podaci prikupljaju i koriste isključivo u svrhe funkcionisnaja CAR:GO Aplikacije, odnosno pružanja Usluga. Nakon što ste završili sa korišćenjem CAR:GO Usluge, na Vaš telefon će stići obaveštenje o uspešno završenom korišćenju CAR:GO Usluge od strane Pružaoca usluga. Na raspolaganju imate opciju otkazivanja korišćenja naše CAR:GO Usluge u bilo kom momentu. U slučaju da korišćenje CAR:GO Usluge otkažete nakon isteka 5 minuta od momenta kada je Pružalac usluga stigao na Vašu lokaciju to će Vam biti naplaćeno po ceni od 150,00 RSD. Ukoliko korišćenje CARG:GO Usluge otkažete u bilo kom momentu ranije, neće Vam biti naplaćeni nikakvi troškovi. Korisnicima usluga nudimo i mogućnost ocenjivanja Pružalaca usluga nakon što je pružanje CAR:GO Usluge završeno. Pružaoca usluga ocenjujete u opsegu od jedne do pet zvezdica, u skladu sa time koliko ste zadovoljni pruženom CAR:GO Uslugom. Ukoliko ste odlučili da želite da date svoje ocenu, morate pružiti tačne povratne informacije, zasnovane na Vašem objektivnom viđenju kvaliteta pružene CAR:GO Usluge. Pozitivne ocene pomažu Vama kao Korisnicima usluga prilikom odabira Pružaoca usluga, a cilj ovakvog ocenjivanja jeste međusobna korekcija, kako biste nam pomogli u unapređivanju i još boljem pružanju CAR:GO Usluga, ali i u praćenju kvaliteta usluga koje se Vama kao Korisnicima usluga pružaju od strane Pružalaca usluga. Pored toga, mi blokiramo Pružaoce usluga koji imaju niske ocene i time štitimo Vas kao Korisnike usluga. Nakon što ste ocenili pruženu CAR:GO Uslugu od strane Pružaoca usluga, na Vašu imejl adresu stići će obaveštenje u kome je naznačen tačan novčani iznos koji je skinut sa Vaše platne kartice.

 

Obaveze korisnika usluga 

U obavezi ste da kao Korisnik usluga koristite CAR:GO Aplikaciju i Usluge u skladu sa ovim Uslovima korišćenja. U obavezi ste da se u svakom momentu tokom korišćenja Usluga ponašate pristojno i uljudno prema Pružaocima usluga, Trgovcima ili bilo kojoj drugoj osobi koja se nalazi sa Vama. Takođe, u obavezi ste da u razumnoj meri osigurate da se oni koji zajedno sa Vama istovremeno koriste naše Usluge ponašaju pristojno i uljudno. Obavezujete se da ćete osigurati da Vaše korišćenje CAR:GO Aplikacije, odnosno Usluga, uključujući, ali se ne ograničavajući na dostavljanje svih neophodnih informacija, podataka, slika ili bilo kojih drugih dokumenata bilo kog formata: 1. bude u skladu sa važećim zakonima i propisima;
2. ne krši prava intelektualne svojine ili druga vlasnička prava bilo koje treće strane;
3. ne bude posmatrano na bilo koji način kao:U suprotnom, dužni ste da obeštetite DNP DNP GO TECHNOLOGIES za sve gubitke, obaveze, izdatke i troškove (uključujući, ali ne ograničavajući se na pravne troškove), do kojih je došlo i koji su pretrpljeni, a koji proizilaze direktno ili indirektno iz kršenja ovih odredbi. DNP DNP GO TECHNOLOGIES zadržava pravo da istraži konkretne situacije i preduzme odgovarajuće mere protiv Vas ukoliko se utvrdi da ste u toku korišćenja CAR:GO Aplikacije, odnosno Usluga na bilo koji način povredili odredbe ovih Uslova korišćenja. Pod odgovarajućim merama podrazumeva se mogućnost privremene suspenzije odnosno trajne deaktivacije korisničkog naloga kao i pokretanje pravnih postupaka.

5. Opšte odredbe

Svaki vid obaveštenja ili komunikacije, koji je dozvoljen ili neophodan u skladu sa ovim Uslovima korišćenja od strane DNP DNP GO TECHNOLOGIES biće poslat na imejl adresu koju ste naveli prilikom kreiranja svog korisničkog naloga. U slučaju da bilo koja strana ne iskoristi određeno pravo, odnosno pravno sredstvo iz ovih Uslova korišćenja ili važećeg zakonodavstva, to se neće smatrati odricanjem od tog prava odnosno pravnog sredstva, a takav slučaj neće sprečiti dalje ostvarivanje nekog drugog prava ili pravnog sredstva po osnovu ovih Uslova korišćenja. Uslovi korišćenja predstavljaju i utvrđuju razumevanje i tumačenje celokupnog odnosa između Vas i DNP DNP GO TECHNOLOGIES u pogledu celokupne sadržine ovih Uslova korišćenja, dok će se smatrati nevažećim svi eventualni prethodni sporazumi između strana, nastali u pismenoj ili usmenoj formi.

6. Plaćanja

Tehnologija naplate

Prilikom kreiranja korisničkog naloga dužni ste da navedete informacije o validnom načinu plaćanja, odnosno podatke sa Vaše platne kartice koju ćete koristiti za plaćanje Usluga i sa koje će se skidati naknada za korišćenje CAR:GO Aplikacije i naknada za korišćenje Platforme (Platform processing fee). Pre otpočinjanja korišćenja Usluga neophodno je da Vaš korisnički nalog povežete sa načinom plaćanja. Na Vašu registrovanu imejl adresu ćete dobijati obračun prilikom svakog korišćenja Usluge. U svakom trenutku možete izvršiti proveru trenutnog stanja sredstava na Vašem korisničkom nalogu.
Budući da su Pružaoci usluge obveznici fiskalizacije počev od 1. maja 2022. godine, Korisnik se prihvatanjem ovih Uslova, saglašava da mu se fiskalni račun dostavi elektronskim putem, na e-mail adresu, posredstvom elektronskog fiskalnog uređaja odobrenog od strane Poreske uprave Republike Srbije.
Platne kartice

U slučaju plaćanja putem kartice, potrebno je da Korisnik unese podatke o karticama u predviđena polja. Mi nemamo pristup podacima o karticama Korisnika. Kada korisnik odabere način plaćanja karticom, OTP Banka izvršava predautorizaciju, tj. proveru kartice, kako bi utvrdio da li je kartica aktivna i ima li dovoljno sredstava za traženu transakciju.
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi. Sigurnost podataka prilikom kupovine je zagarantovana. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.
 Prilikom dodavanja platne kartice sa Vaše platne kartice će biti rezervisan 1,00 RSD radi verifikacije kartice, a nakon određenog vremena (do 7 dana) ova vrednost će Vam biti vraćena. Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs Narodne banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije/Vaša banka izdavalac, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne varijacije od originalne cene navedene na našem sajtu i one koju možete videti na Vašem bankovnom izvodu.

Naknada za korišćenje CAR:GO Aplikacije

DNP DNP GO TECHNOLOGIES će vršiti naplatu za korišćenje CAR:GO Aplikacije prema unapred istaknutom cenovniku. Zadržavamo pravo da u svakom trenutku izmenimo ustanovljeni cenovnik, ali uz obavezu da novi cenovnik odmah istaknemo na CAR:GO Aplikaciji i Vebsajtu, kao i da o tome obavestimo sve Korisnike usluga. Cene istaknute u cenovniku sadrže samo iznos naknade za pruženu uslugu inovativne pomoći na putu od strane Pružalaca usluga. Ukoliko želite možete dodatno nagraditi člana, ali niste obavezni na to i to zavisi isključivo od Vaše volje. Naknada za korišćenje Platforme (Platform processing fee)

DNP DNP GO TECHNOLOGIES će vršiti naplatu za korišćenje Platforme (Platform processing fee) u ime i za račun Pružalaca usluge u neto iznosu od 112.93 dinara po svakoj transakciji. Zadržavamo pravo da u svakom trenutku izmenimo iznos naknade za korišćenje Platforme (Platform processing fee), ali uz obavezu da novi iznos odmah istaknemo na CAR:GO Aplikaciji i Vebsajtu, kao i da o tome obavestimo sve Korisnike usluga. Na Vašu registrovanu imejl adresu ćete dobijati obračun na kojem će stajati iznos naknade za korišćenje CAR:GO Aplikacije, kao i iznos naknade za korišćenje Platforme (Platform processing fee). Povraćaj sredstava

U slučaju povraćaja sredstava koje ste prethodno platili nekom od Vaših platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, mi smo u obavezi da povraćaj vršimo isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika platne kartice.

7. Podaci i zaštita podataka

Briga o ličnim podacima i transparentnost u radu su ključne vrednosti na kojima zasnivamo naše poslovanje. Sve neophodne informacije u vezi sa upotrebom Vaših ličnih podataka u svrhe funkcionisanja naše aplikacije možete pronaći u Obaveštenju o privatnosti.

8. Kvalitet pruženih usluga

Za sva pitanja u vezi sa ovim Uslovima korišćenja (uključujući i CAR:GO Butler Aneks) i njihovom primenom, možete se obratiti našem korisničkom servisu koji je dostupan preko imejl adrese: support@appcargo.com. Mi ćemo sa svoje strane uložiti potrebne napore da u razumnom vremenskom roku i u skladu sa zakonom odgovorimo na sve dolazne zahteve za podršku.

9. Odricanje od garancija

Korisnik usluga ovim garantuje: (a) da ima pravo i sposobnost da postane Korisnik usluga i da se obavezuje da će da postupa u skladu sa ovim Uslovima korišćenja; (b) da će se pridržavati svih važećih zakona i propisa koji se odnose na korišćenje CARG:GO Aplikacije i Usluga; i (c) da će se pridržavati svih obaveza koje proističu iz ovih Uslova korišćenja. Saglasni ste sa time da ćete CARG:GO Aplikaciju, odnosno naše Usluge koristiti na sopstveni rizik. Mi ćemo preduzeti sve razumne korake da Vam pružimo dobar i kvalitetan nivo Usluga, međutim ne garantujemo da će takve usluge biti bez grešaka ili prekida u bilo kom trenutku. Izuzev u onim slučajevima kada je to ovde eksplicitno navedeno, u najvećoj mogućoj meri koja je dozvoljena zakonom ne garantujemo za tačnost istaknutog sadržaja, njegovu potpunost ili podobnost za određenu svrhu.

10. Ograničenje odgovornosti


Sav sadržaj prikazan ili korišćen na CAR:GO Aplikaciji istaknut je bez ikakvih garancija, uslova ili garancija u pogledu njegove tačnosti sa naše strane. Sami snosite rizike povezane sa korišćenjem CAR:GO Aplikacije, Usluga i interneta. Nećemo biti odgovorni za gubitak ili štetu prouzrokovanu virusom, distribuiranim napadom uskraćivanja usluge ili drugim tehnološki štetnim materijalima koji mogu zaraziti Vašu elektronsku i/ili mobilnu opremu, računarske programe, podatke ili drugi vlasnički materijal zbog Vaše upotrebe CAR:GO Aplikacije i/ili Usluga, kao ni za preuzimanje bilo kog sadržaja na njoj ili na bilo kojoj veb lokaciji koja je sa njom povezana. Izričito ste saglasni i slažete se da mi nismo i ni pod kojim okolnostima ne možemo biti odgovorni za bilo koji vid štete nastale kao posledica: (i) upotrebe, zastoja u radu, propusta u CAR:GO Aplikaciji, odnosno Uslugama ili bilo kakvog vida nemogućnosti korišćenja CAR:GO Aplikacije, odnosno Usluga u datom momentu, ukoliko to nije moglo biti blagovremeno predviđeno ili otklonjeno; (ii) troškova nabavke roba i usluga nastalih na osnovu bilo kojih podataka ili informacija u vezi sa CAR:GO Aplikacijom, odnosno Uslugama, pruženih usluga, primljenih poruka, odnosno obaveštenja ili transakcija zaključenih preko ili iz Usluge; (iii) bilo kakve netačnosti, nerelevantnosti ili nepotpunosti objavljenih informacija o CAR:GO Aplikaciji, odnosno Uslugama; (iv) izjave ili ponašanja bilo koje treće strane u vezi sa CAR:GO Aplikacijom, odnosno Uslugama; (v) direktne transakcije između Vas i treće strane, odnosno Pružalaca usluga; (vi) postupaka ili propusta bilo kog Pružaoca usluga, budući da se Vaš ugovor o pružanju usluga vezuje direktno za Pružaoca usluga, te svaki zahtev koji imate u vezi sa time možete jedino da prosledite direktno Pružaocu usluga – ukoliko ne znate tačno ko Vam je pružio Usluge, možete nas kontaktirati preko korisničke imejl adrese i tražiti da Vam dostavimo podatke o Pružaocu usluga; (vii) navedene cene za proizvode koje u sklopu CAR:GO Butler Usluge želite da poručite preko naše aplikacije, budući da njih formiraju Trgovci – Trgovci su dužni da Vam kao Korisniku usluge izdaju fiskalni račun, ali mi za neizdavanje istog ne možemo biti odgovorni. Ograničenja postavljena u ovom članku odnose se na: (i) indirektnu i slučajnu štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, štetu zbog gubitka profita ili druge nematerijalne gubitke; (ii) sve posledice tužbe ili potraživanja u zbiru, uključujući, bez ograničenja, kršenje ugovora, kršenje garancije, odštetu, nepažnju, grubu nepažnju, namerno kršenje zakona, lažna predstavljanja i druge prevarne radnje. Ograničenja navedena u ovoj sekciji nemaju za cilj isključenje ili izmenu Vaših prava kao potrošača koja su garantovana zakonom. Ograničenja navedena u ovoj sekciji biće važeća i nakon prestanka važenje ovih Uslova korišćenja. Ograničenja će se primenjivati i ako neko od pravnih sredstava koja su navedena u ovim Uslovima korišćenja bude zvanično utvrđeno kao neprimenjivo ili odbačeno.

11. Odšteta

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja saglasni ste da ćete DNP DNP GO TECHNOLOGIES-u ili Pružaocima usluga nadoknaditi svu štetu, uključujući i advokatske troškove i sudske postupke, koja proistekne iz: a) Vašeg korišćenja CAR:GO Aplikacije, odnosno Usluga mimo ustanovljenih pravila; b) kršenja bilo koje odredbe ovih Uslova korišćenja; c) zloupotrebe poverljivih podataka; d) kršenja prava bilo koje treće strane ili drugog člana Udruženja; e) kršenje intelektualnog vlasništva nad sadržajem CAR:GO Aplikacije. Ukoliko u toku korišćenja Usluga Vašom krivicom nastane šteta koja prelazi okvire ,,uobičajene’’, Vi ćete biti odgovorni za naknadu troškova otklanjanja te iste štete. Ukoliko do ovakve situacije dođe, Pružalac usluga ili Trgovac će nam se obratiti sa zahtevom i detaljnim izveštajem o nastaloj šteti. Ukoliko mi proverom primljenog zahteva utvrdimo da je on opravdan, zadržavamo puno pravo da sa Vašeg korisničkog naloga kao člana Udruženja CAR:GO, odnosno sa prijavljenog metoda naplate, fakturišemo odgovarajući iznos koji odgovara nastaloj šteti. Odredbe navedene u ovoj sekciji biće važeće i nakon prestanka važenje ovih Uslova korišćenja.

12. Prekid ili izmena Usluga koje se pružaju

 

Zadržavamo puno pravo da u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga prema vlastitom nahođenju menjamo, prepravljamo, obustavimo ili da na neodređeno vreme u potpunosti ugasimo CAR:GO Aplikaciju, odnosno prekinemo mogućnost Vašeg pristupa Uslugama, posebno onda kada je to u svrhu poboljšanja Usluga i boljeg rada CAR:GO Aplikacije. Takođe, zadržavamo puno pravo da ukoliko je to iz bilo kojih razloga neophodno ograničimo pristup nekim ili svim delovima CAR:GO Aplikacije/Usluga. U slučaju da promena može da ima posledice koje mogu da se odraze na Vaše korišćenje CAR:GO Aplikacije ili Usluga, to će u razumnom vremenskom roku i na adekvatan način biti objavljeno na našem Vebsajtu ili putem CAR:GO Aplikacije. Takođe, sve promene koje su u vezi sa zaštitom Vaših ličnih podataka biće blagovremeno i na adekvatan način vidljive u Obaveštenju o privatnosti. Zadržavamo puno pravo da u bilo kom trenutku, bez prethodnog obaveštenja, prekinemo pružanje svojih Usluga ukoliko nam je pružanje usluga Vama zabranjeno: a) zakonima i propisima koji se primenjuju; ili b) bilo kojim u zakonu utemeljenim propisima naših poslovnih partnera ili provajdera usluga. Do momenta stupanja na snagu izmena primenjivaće se prethodno važeći Uslovi korišćenja. Za nove korisnike odmah će se primenjivati poslednja verzija Uslova korišćenja.

13. Usluge trećih lica

 

Usluge koje koristite mogu da budu pružene kroz korišćenje različitih proizvoda i usluga trećih strana kao i hosting partnera kako bismo Vam obezbedili potrebno hardversko i softversko rešenje, umrežavanje, skladištenje, podršku svih vrsta marketinga ili srodnu tehnologiju neophodnu za pokretanje CAR:GO Aplikacije i pružanje Usluga. Usluge trećih lica ne možemo kontrolisati, niti regulisati ovim Uslovima korišćenja, budući da treća lica nisu i ni pod kojim uslovima se ne mogu smatrati stranom u ovim Uslovima korišćenja. Samim tim, saglasni ste da mi ne možemo ni na koji način biti odgovorni za bilo koji proizvod ili uslugu koji budu pruženi od strane trećih lica, dok istovremeno prihvatate da treća lica nisu odgovorna za pružanje bilo kakve vrste korisničke podrške. Takođe, ne garantujemo za tačnost bilo kakve vrste javnog prezentovanja ili informacija, uključujući tu i cene i ocene, prikazanih od strane trećih lica koji obezbeđuju određene usluge povezane sa korišćenjem naših Usluga, odnosno CAR:GO Aplikacije. Napominjemo da će se pod trećim licima u smislu ovih Uslova smatrati i Apple Inc., Google Inc., Microsoft Corporation ili BlackBerry Limited, ukoliko koristite Usluge putem razvijenih mobilnih aplikacija za Apple IOS, Android, Microsoft Windows ili Blackberry mobilne operativne sisteme.

14. Trajanje i prestanak korišćenja usluga

 

U momentu prihvatanja ovih Uslova korišćenja Vi se obavezujete na njihovo poštovanje. Ne postoji ograničenje u vezi sa periodom važenja Uslova korišćenja. Međutim, Vi možete u bilo kom momentu raskinuti ustanovljeni odnos između Vas i DNP DNP GO TECHNOLOGIES-a, tako što ćete deaktivirati svoj korisnički nalog slanjem zahteva za deaktivaciju na sledeću e-mail adresu: support@appcargo.com. Nakon što od DNP DNP GO TECHNOLOGIES dobijete potvrdu da je Vaš nalog deaktiviran možete trajno izbrisati CAR:GO Aplikaciju instaliranu na svim uređajima u Vašem posedu. Zadržavamo puno pravo da Vam u bilo kom momentu prekinemo pružanje Usluga sa trenutnim dejstvom, deaktiviranjem Vašeg naloga ili na drugi način sprečavanjem pristupa ili korišćenja CAR:GO Aplikacije, po sopstvenom nahođenju.

15. Autorska prava i vlasništvo nad sadržajem

 

U skladu sa ovim Uslovima korišćenja, mi Vam pružamo ograničeno, neekskluzivno, opozivo, neprenosivo pravo da koristite Usluge kroz pristup i korišćenje CAR:GO Aplikacije na Vašem uređaju, odnosno pristup i korišćenje Vebsajta, a takođe i kroz korišćenje bilo kog sadržaja i informacija koji mogu biti stavljeni na raspolaganje, a u svakom slučaju isključivo za lične i nekomercijalne svrhe, osim ukoliko drugačije nije ugovoreno. U toku primene ovih Uslova korišćenja, Vi ne smete da : (a) uklanjate logo, žig ili bilo koju oznaku autorskih ili srodnih prava iz bilo kog dela CAR:GO Aplikacije; (b) prodajete, kopirate, distribuirate, nudite, rentirate ili na bilo koji drugi način komercijalno eksploatišete Usluge/CAR:GO Aplikaciju, osim ukoliko za to postoji iziričita dozvola DNP DNP GO TECHNOLOGIES-a; (c) menjate, modifikujete, dekomplajlirate ili rastavljate bilo koji deo CAR:GO Aplikacije; (d) koristite bilo koji deo CAR:GO Aplikacije radi prikupljanja statističkih podataka, indeksiranja, istraživanja, odnosno ometate rad i funkcionalnost bilo kog aspekta Usluga; (e) pokušate ili izvršite neovlašćeni pristup Uslugama/CAR:GO Aplikaciji čime se može ugroziti pružanje Usluga i funkcioanisanje CAR:GO Aplikacije, bilo koji njihov deo, povezani sistem ili mreža.

16. Promocije i marketing

 

Saglasni ste sa time da Vam prema vlastitom nahođenju kada za to postoji mogućnost učinimo dostupnim i ponudimo promocije, kupone, promo-kodove, kredit ili program lojalnosti sa različitim funkcijama. Ne snosimo odgovornost niti Vam garantujemo da ćete biti u prilici da koristite bilo koju od ovih pogodnosti. Zadržavamo puno pravo, sa čime se i Vi saglašavate ovim Uslovima korišćenja, da oduzmemo bilo koji od benefita koji su Vam dati u slučaju da imamo razloga da verujemo, odnosno da utvrdimo da je došlo do bilo kakve vrste greške, lažiranja, nezakonisti ili kršenja pravila u vezi sa benefitima koji su Vam prethodno bili dati. Takođe, zadržavamo pravo da u bilo kom momentu bez prethodne najave ukinemo, prekinemo ili otkažemo dalje mogućnosti korišćenje benefita. Sve dodatne podatke i korisne informacije u vezi sa promo-kodovima tj. vaučerima koje izdajemo za korisnike usluge CAR:GO Butler možete pronaći u okviru CAR:GO Butler Aneksa.

17. Reklamacije

 

U slučaju da Vam je kao Korisniku usluga naplaćen račun za usluge koje nisu izvršene u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, ovlašćeni ste da uputite reklamaciju slanjem imejla na našu zvaničnu imejl adresu: support@appcargo.com.
Po svim reklamacijama postupaćemo u zakonom za to predviđenim rokovima.

18. Obaveštenje o elektronskoj pošti

Saglasni ste sa time da Vam onda kada je to potrebno možemo elektronskim putem na Vašu imejl adresu dostaviti potrebna obaveštenja, dokumenta i druge informacije u vezi sa korišćenjem CAR:GO Aplikacije, odnosno Usluga. Takođe, koristeći Usluge saglasni ste sa time da mi nismo i ne možemo biti odgovorni u slučaju neuspele dostave e-poruka na Vašu imejl adresu.

19. Punovažnost odredbi

 

U slučaju da bilo koja odredba ovih Uslova korišćenja bude proglašena od strane nadležnog suda kao nevažeća ili neprimenljiva, preostale odredbe ostaju na snazi.
Nevažnost bilo koje odredbe ovih Uslova korišćenja ne povlači i nevažnost Uslova korišćenja u celini.

20. Rešavanje sporova

 

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja saglasni ste sa time da će se svi međusobne sporovi koji nastanu između Vas i DNP DNP GO TECHNOLOGIES-a u toku korišćenja ili u vezi sa Uslugama rešavati na prijateljski način. U suprotnom, ukoliko nije moguće doći do sporazumnog rešenja svi sporovi koji proisteknu iz ili u vezi sa ovim Uslovima korišćenja biće upućeni nadležnom sudu u Republici Srbiji, a u cilju zaštite prava za koje strana smatra da je ugroženo ili povređeno.

21. Ostalo

Ovi Uslovi korišćenja, koji uključuju i CAR:GO Butler Aneks, a koji po potrebi mogu biti modifikovani u skladu sa našim potrebama s vremena na vreme, predstavljaju celokupan i isključivi sporazum u cilju regulisanja odnosa između Vas kao Korisnika usluga, sa jedne i nas kao DNP DNP GO TECHNOLOGIES DOO Beograd-Stari Grad, sa druge strane. Mi ćemo na CAR:GO Aplikaciji i Vebsajtu objaviti nove verzije Uslova korišćenja, ukoliko bude dolazilo do njihovih izmena http://appCAR:GO.com). U slučaju zasebnih sporazuma o korišćenju CAR:GO Aplikacije, odnosno Usluga, ti sporazumi će se dodati ovim Uslovima korišćenja kao dodatak. Sva pitanja koja imate o ovim Uslovima korišćenja možete poslati na imejl adresu: support@appcargo.com.


CAR:GO Butler Aneks 


Ovaj CAR:GO Butler Aneks (CAR:GO Butler Aneks) je sastavni deo Uslova korišćenja CAR:GO Aplikacije i Usluga i reguliše pristup i korišćenje sadržaja u okviru opcije CAR:GO Butler, koja je sastavni deo CAR:GO Aplikacije za Android i iOS telefone, odnosno sastavni deo CAR:GO vebsajta, a koja omogućava uslugu dostave hrane, odnosno drugih proizvoda na željenu adresu (CAR:GO Butler). CAR:GO Butler Aneks je sastavni deo Uslova korišćenja i u njemu su navedene specifičnosti u vezi sa korišćenjem opcije CAR:GO Butler u okviru CAR:GO Aplikacije. Sve ono što je navedeno u Uslovima korišćenja se primenjuje i na Vaše korišćenje CAR:GO Butler. Ipak, CAR:GO Butler ima neke specifičnosti koje su navedene u nastavku teksta. Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj CAR:GO Butler Aneks pre registracije ili korišćenja CAR:GO Butler. CAR:GO Vam omogućava da koristite CAR:GO Butler isključivo poštujući sve što je ovim CAR:GO Butler Aneksom i Uslovima korišćenja propisano i što Vama kao korisniku usluga (Korisnik usluga) pruža određena prava, ali i obaveze, sa kojima se saglašavate kako biste naručili hranu iz omiljenih restorana, odnosno nabavili neophodne proizvode. Datum poslednje izmene teksta Aneksa CAR:GO Butler: 28.04.2022. godine.

1. CAR:GO BUTLER USLUGA 

Opcija CAR:GO Butler u okviru CAR:GO Aplikacije omogućava da preko nje poručite željenu hranu, odnosno proizvode iz naših partnerskih restorana, marketa robe široke potrošnje i drugih specijalizovanih prodavnica (Trgovci). Na Vaš zahtev, a nakon potvrđivanja Vaše porudžbine, željena hrana, odnosno proizvodi biće Vam dostavljeni na navedenu adresu direktno od Trgovaca ili od strane Pružalaca usluga. Ova Usluga dostupna je na teritoriji Grada Beograda. Zahvaljujući CAR:GO Butler usluzi u bilo kom momentu možete preko CAR:GO Aplikacije zatražiti da Vam se hrana iz dostupnih restorana, odnosno namirnice i proizvodi iz marketa robe široke potrošnje i drugih specijalizovanih prodavnica dostave na željenu adresu (Porudžbina). Pružalac usluge svoje usluge dostave pruža nezavisno u odnosu na Trgovce i ni na koji način nije u poslovnom odnosu sa Trgovcima. DNP DNP GO TECHNOLOGIES, odnosno Pružalac usluge nije predstavnik ili promoter Trgovaca i ni pod kojim okolnostima ne može garantovati, odnosno snositi odgovornost za neadekvatan kvalitet dostavljene Porudžbine. DNP DNP GO TECHNOLOGIES, odnosno Pružalac usluge nije i ni pod kojim okolnostima ne može biti odgovoran za usaglašenost Trgovaca sa važećom zakonskom regulativom i standardima koje su dužni da ispunjavaju u okviru delatnosti kojom se bave. DNP DNP GO TECHNOLOGIES, odnosno Pružalac usluge ne snosi odgovornost za izjave koje su Trgovci na bilo koji način dali ili oglasili u vezi sa odlikama svojih proizvoda. DNP DNP GO TECHNOLOGIES je u sklopu svoje poslovne politike pružanja najvišeg mogućeg nivoa korisničkog iskustva Vama kao Korisniku usluga stalno posvećen tome da omogući da Pružalac usluge dostavi Vašu Porudžbinu na način koji je u skladu sa Vašim očekivanjima, međutim mi nismo i ni na koji način ne možemo biti odgovorni za bilo kakvu vrstu grešaka koje prilikom dostave Porudžbine mogu nastati usled propusta Pružalaca usluge ili Trgovaca, budući da DNP DNP GO TECHNOLOGIES ne nadgleda niti kontroliše proces pripreme, odnosno isporuke Vaše Porudžbine.

2. NAKNADE 

Naknada za korišćenje CAR:GO Butler usluge

Usluga naručivanja putem opcije CAR:GO Butler u sklopu CAR:GO Aplikacije omogućena Vam je besplatno. Vi kao Korisnik usluge nakon dostave Vaše Porudžbine plaćate cenu koja je istaknuta kao cena za hranu, odnosno proizvode koje ste poručili, kao i cenu dostave, ukoliko se dostava dodatno naplaćuje, što je uvek jasno istaknuto i vidljivo na CAR:GO Aplikaciji, odnosno Vebsajtu. Cene hrane, odnosno proizvoda koje nude Trgovci

Sve informacije koje se odnose na hranu, odnosno proizvode koje možete poručiti, a koje su istaknute u okviru opcije CAR:GO Butler na CAR:GO Aplikaciji dobijene su direktno od Trgovaca. Shodno tome, može doći do nenamernog razlikovanja u informacijama koje su u vezi sa cenom, odlikama ili dostupnosti određene hrane, odnosno proizvoda istaknute u CAR:GO Aplikaciji i na zvaničnim sajtovima Trgovaca. DNP DNP GO TECHNOLOGIES za ovakve situacije ne snosi odgovornost i mi nismo dužni da kontrolišemo ili ispravljamo ovakve nesaobraznosti. DNP DNP GO TECHNOLOGIES ne može uticati na formiranje cena koje nam Trgovci dostave, niti snosimo bilo kakvu odgovornost za cene. Međutim, ukoliko uočite da je cena na našoj aplikaciji veća u odnosu na cenu sa zvaničnog sajta Trgovca, molimo Vas da nas o tome obavestite pisanim putem na sledeću imejl adresu: butler@appcargo.com. Za prihvaćenu i realizovanu Porudžbinu Trgovci su dužni da izdaju fakturu. DNP DNP GO TECHNOLOGIES deluje samo kao posrednik između procesa naručivanja i online procesa naplate platnim karticama.

3. PROMO KODOVI (VAUČERI ZA POPUST) 

Ova sekcija odnosi se na sve promo kodove izdate u skladu sa dostupnim promocijama koje se mogu iskoristiti u sklopu usluge CAR:GO Butler, uključujući i pojedinačne promo kodove. Kako biste dobili i iskoristili svoj promo kod, neophodno je da budete registrovani korisnik CAR:GO Aplikacije sa svojim jedinstvenim korisničkim nalogom pre datuma raspodele određenog promo koda. Promo kod možete da dobijete putem registrovanog imejla ili putem ,,push’’ notifikacija, ukoliko ste registrovani za primanje elektronskih poruka. Vaš promo kod može biti izražen u određenom iznosu ili procentualno. Naglašavamo da je promo kod vremenski ograničen i datum do kada ga je moguće iskoristiti jasno je naznačen. Promo kod možete da iskoristite prilikom prve naredne porudžbine putem CAR:GO Aplikacije i on se ne može zameniti za gotovinu. Nakon što ste kreirali svoju Porudžbinu i upisali dobijeni promo kod, popust se automatski obračunava i Vi se zadužujete za iznos koji je umanjen za vrednost promo koda. Ukoliko je iznos Vaše porudžbine manji od vrednosti promo koda, razlika Vam neće biti vraćena i neće biti preneta na Vaše naredne porudžbine, odnosno promo kodove. Sa druge strane, ukoliko je iznos Vaše porudžbine veći od vrednosti promo koda, ta razlika će Vam biti naplaćena prilikom naplate. Vaš aktivni promo kod važi samo za jedno korišćenje i nakon što ga iskoristitite ne možete ga upotrebiti ponovo. Kao Korisnik usluge i jedini ovlašćeni za pristup svom korisničkom nalogu Vi ste odgovorni za online preuzimanje svog promo koda. Promo kod namenjen je isključivo Vama i ne može biti prenet na ili učinjen dostupnim bilo kojim trećim licima. Sve dodatne uslove koji nisu obuhvaćeni ovom sekcijom možete pronaći na štampanom promo kodu, odnosno u imejlu koji će Vam biti poslat. Promo kod ne smete da kopirate, reprodukujete, distribuirate ili objavljujete, direktno ili indirektno, u bilo kom obliku ili na bilo koji način. Promo kod ne smete da čuvate u drugom sistemu za preuzimanje promo kodova bez naše prethodne pisane saglasnosti. Isto se odnosi i na promo kodove distribuirane bez našeg znanja, odnosno saglasnosti, uključujući, ali se ne ograničavajući na promo kodove distribuirane, na primer, putem e-pošte ili objava na drugim vebsajtovima. Svi promo kodovi koji budu distribuirani na ovaj način smatraće se nevažećim i neće biti prihvaćeni prilikom poručivanja putem CAR:GO Aplikacije. Promo kodovi se ne mogu kombinovati sa ostalim dostupnim ponudama, promocijama, kuponima, promo kodovima, kreditima ili programima lojalnosti sa različitim funkcijama. Zadržavamo puno pravo i Vi ste saglasni sa time da će nevažećim biti proglašen svaki promo kod koji Vam je dat u slučaju da imamo razloga da verujemo, odnosno da utvrdimo da je došlo do bilo kakve vrste greške, lažiranja, nezakonisti ili kršenja pravila u vezi sa promo kodom koji Vam je prethodno dat. Takođe, zadržavamo pravo da u bilo kom momentu bez prethodne najave ukinemo, prekinemo ili otkažemo dalje mogućnosti korišćenja određenih promo kodova. Ne snosimo bilo kakvu odgovornost u slučaju gubitka, odbijanja, povlačenja, otkazivanja promo koda ili nemogućnosti njegovog korišćenja.

4. PORUDŽBINA 

Dostava porudžbine

Usluga dostave može biti besplatna, ukoliko je organizovana od strane Pružalaca usluga ili dodatno naplaćena, ukoliko se dostava Vaše Porudžbine obavlja direktno od strane Trgovaca. Ukoliko Trgovci naplaćuju uslugu dostave biće istaknuta okvirna naknada za dostavu do željenog mesta, budući da iznos naknade može da varira u zavisnosti od Vaše lokacije. O tačnom iznosu naknade za dostavu Vaše Porudžbine bićete jasno i nedvosmisleno obavešteni preko CAR:GO Aplikacije, odnosno Vebsajta pre slanja zahteva za Vaše Porudžbine, kao i na računu koji dobijete uz svoju Porudžbinu. Okvirni ili tačni iznos naknade za dostavu kod određenog Trgovca možete uvek proveriti i direktno na njihovom zvaničnom vebsajtu.

Imajući u vidu da su Pružaoci usluge obveznici fiskalizacije počev od 1. maja 2022. godine, Korisnik je saglasan da mu elektronski fiskalni račun za izvršenu uslugu bude poslat na e-mail adresu, posredstvom elektronskog fiskalnog uređaja odobrenog od strane Poreske uprave Republike Srbije.

Status porudžbine

Prilikom poručivanja preko CAR:GO Aplikacije Trgovci ili naš predstavnik službe za podršku mogu zatražiti od Vas dodatnu proveru podataka u vezi sa Porudžbinom pre nego što potvrde da je Vaša Porudžbina prihvaćena. Trgovci su ovlašćeni da Vas kontaktiraju radi potvrđivanja Porudžbine i imaju pravo da odbiju realizaciju Porudžbine ukoliko nisu u mogućnosti da je ostvare. Ukoliko Porudžbinu kreirate putem CAR:GO Aplikacije, status Porudžbine biće Vam poslat putem ,,push’’ notifikacija, preko kojih ćete biti obavešteni o tome da li je Vaša Porudžbina u pripremi, u statusu dostave ili je isporučena. U svakom momentu možete proveriti i status svoje Porudžbine slanjem upita na imejl adresu: butler@appcargo.com.

Korisnik usluge nije na lokaciji isporuke

Trgovci zadržavaju pravo da Vam bude naplaćen celokupan iznos Vaše Poružbine, kao i naknada za dostavu, ukoliko dostava nije besplatna, u svim onim slučajevima kada se ne nalazite na lokaciji koju ste označili kao željenu adresu za dostavu u momentu kada dostavljač dođe da izvrši isporuku. Celokupan iznos će Vam biti naplaćen i onda kada, bez obzira na razlog, ne uspete da preuzmete svoju realizovanu Porudžbinu.
Otkazivanje Porudžbine

Ukoliko otkažete svoju Porudžbinu, može Vam biti naplaćen celokupan iznos Porudžbine, u zavisnosti od toga u kom momentu realizovanja je bila Vaša Porudžbina kada ste je otkazali. U onom momentu kada izaberete opciju za otkazivanje Porudžbine biće Vam jasno vidljivo da li ste i koliko zaduženi za svoju Porudžbinu i koliki iznos će Vam biti naplaćen.

Vraćene Porudžbine

Ako Vaša Porudžbina mora da se vrati iz bilo kog razloga, postoji mogućnost da će Vam biti naplaćena naknada za povraćaj. U ovom slučaju će Vam biti jasno vidljivo koliki je iznos naknade i da li ćete morati da platite za svoju Porudžbinu.

5. NARUČIVANJE ALKOHOLNIH PIĆA 


Zabranjeno je naručivanje alkoholnih pića svim licima mlađim od 18 godina. Prihvatanjem Uslova korišćenja i CAR:GO Butler Aneksa garantujete da imate minimalno 18 godina u trenutku poručivanja alkoholnih pića preko CAR:GO Aplikacije. Mi ne snosimo odgovornost ukoliko uprkos tome što nemate 18 godina poručite alkoholna pića preko naše aplikacije, niti smo ovlašćeni da u tom smislu vršimo bilo kakav vid kontrole.

6. KOMUNIKACIJA 


"Push" notifikacije

Kada instalirate CAR:GO Aplikaciju na svoj mobilni uređaj dobijaćete i ,,push’’ notifikacije tj. poruke koje vam CAR:GO Aplikacija šalje čak i kada nije uključena. Ova obaveštenja možete isključiti u podešavanjima na Vašem telefonu.

Elektronska pošta

Na vašu imejl adresu ćemo periodično slati obaveštenja koja se odnose na CAR:GO Butler, ali i na informacije u vezi sa našim partnerskim restoranima, odnosno prodavnicama. Takođe, na Vašu imejl adresu možemo da Vam šaljemo elektronsku poštu u okviru promocije DNP DNP GO TECHNOLOGIES partnera, odnosno njihovih usluga koje Vama kao Korisniku usluga obezbeđuju dodatne pogodnosti. Pristanak u vezi sa slanjem ovakve elektronkse pošte je regulisan Obaveštenjem o privatnosti. Ukoliko ne budete više želeli da primate poruke ovakvog promotivnog sadržaja, molimo Vas sledite uputstva za odjavu sa pretplatničke pošte.

7. RAZVIJANJE CAR:GO BUTLER USLUGE 

DNP DNP GO TECHNOLOGIES se nalazi u procesu stalnog proširivanja, ažuriranja i unapređenja spektra svojih usluga, njihovog kvaliteta i politike svog poslovanja u celini. Sa tim u vezi, može doći do izmena ili dopuna ovog CAR:GO Butler Aneksa u narednom periodu zbog čega Vam preporučujemo da redovno pratite obaveštenja u vezi sa našim uslugama. U svakom slučaju ćemo Vas o svakoj promeni blagovremeno obavestiti.

8. PODACI I ZAŠTITA PODATAKA 

Briga o ličnim podacima i transparentnost u radu su ključne vrednosti na kojima zasnivamo naše poslovanje. Sve neophodne informacije u vezi sa upotrebom Vaših ličnih podataka u svrhe funkcionisanja CAR:GO Aplikacije i CAR:GO Butler možete pronaći u Obaveštenju o privatnosti.

9. OSTALE ODREDBE 

Na korišćenje CAR:GO Aplikacije, kao i shodno na korišćenje CAR:GO Butler u okviru CAR:GO Aplikacije primenjuju se odredbe propisane dokumentom ,,Uslovi korišćenja’’, koje se nalaze u sledećim sekcijama: Uvodni deo; Usluge; Registracija; Obaveze korisnika usluga; Opšte odredbe; Plaćanja; Kvalitet pruženih usluga; Odricanje od garancija; Ograničenje odgovornosti; Odšteta; Prekid ili izmena usluga koje se pružaju; Usluge trećih lica; Trajanje i prestanak korišćenja usluga; Autorska prava i vlasništvo nad sadržajem; Promocije i marketing; Reklamacije; Obaveštenje o elektronskoj pošti; Punovažnost odredbi; Rešavanje sporova; Ostalo.


DNP DNP GO TECHNOLOGIES DOO Beograd-Stari Grad

Branch office: DNP DNP GO TECHNOLOGIES DOO BEOGRAD OGRANAK GO TECHNOLOGIES BEOGRAD (STARI GRAD)

TAX ID 111246989

COMPANY ID 21448613

Activity code: 6202

www.appcargo.com

Tel: +381 11 4032 027

support@appcargo.com